Poznaj również moduł ADD

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów pozwoli Ci na automatyzację obsługi korespondencji przychodzącej i otrzymywanych pism. Teraz wraz z instalacją modułu CSK otrzymasz 30% zniżki na moduł ADD!

Dowiedz się więcej

Moduł

Musisz nadawać wiele przesyłek. Obsługa korespondencji wychodzącej jest kosztowna i pracochłonna.

W związku z istotną rolą, jaką w postępowaniu egzekucyjnym pełni wymiana dokumentów, znaczna ilość czasu i środków Twojej Kancelarii komorniczej poświęcana jest na obsługę korespondencji wychodzącej. Każdego dnia sporządzasz lub generujesz pisma, przygotowujesz koperty, uiszczasz szereg opłat i dostarczasz przesyłki do operatora pocztowego zaraz przed zamknięciem placówki, tylko po to, aby w środku natknąć się na kilkuosobową kolejkę. Nadanie przesyłki to jeszcze nie koniec - kluczowe znaczenie mają zwrotne potwierdzenia odbioru Twoich pism. ZPO to dokumenty o niebagatelnym znaczeniu dla wykazania prawidłowości wielu czynności postępowania egzekucyjnego. Właśnie dlatego jesteś zmuszony czekać na ich otrzymanie, ręcznie wprowadzać treść ZPO do aplikacji komorniczej i przetrzymywać dokument w aktach spraw, za wszelką cenę unikając jego zniszczenia lub zagubienia.

PostgreSQL

Moduł Currenda System Komunikacyjny pozwala Komornikom na najszerszą automatyzację obsługi korespondencji wychodzącej oraz stosowanie EPO

Currenda System Komunikacyjny to nowy moduł dedykowany programom Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Instalacja modułu umożliwia Twojej aplikacji komorniczej porozumiewanie się z systemami informatycznymi podmiotów świadczących usługi na rzecz Komorników sądowych. Obecnie moduł CSK pozwala na komunikację z systemem operatora pocztowego InPost S.A. Dzięki temu Komornicy sądowi korzystający z usług tego operatora mogą zautomatyzować obsługę korespondencji wychodzącej na niespotykaną dotychczas skalę. Moduł Currenda System Komunikacyjny to łatwy sposób na szybkie generowanie książki nadawczej w aplikacji komorniczej i przesyłanie jej do InPost S.A. przez Internet. CSK umożliwia także wydruk kopert zawierających gotowy kod "R" i natychmiastowe otrzymywanie wystawionych na podstawie tego kodu Elektronicznych Potwierdzeń Odbioru. EPO otrzymywane przez CSK są automatycznie przypisywane do pisma i sprawy w systemie informatycznym Twojej Kancelarii.

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł Currenda System Komunikacyjny jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Moduł Currenda System Komunikacyjny skutecznie łączy się z aplikacjami wykorzystywanymi w Kancelariach komorniczych i przystosowanymi do niego systemami podmiotów świadczących usługi na rzecz Komorników sądowych. CSK to moduł zdolny generować książkę nadawczą w odniesieniu do pism tworzonych w programach Komornik SQLVAT i Kancelaria Komornika-VAT. Dzięki modułowi CSK, Twoja aplikacja komornicza prześle książkę nadawczą do operatora pocztowego i odbierze Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru, które następnie automatycznie połączy z odpowiednim pismem we właściwej sprawie.

InPost

Dedykowana Komornikom sądowym oferta InPost S.A. to korzystne warunki współpracy i wdrożenie modułu CSK

Dzięki dedykowanej środowisku komorniczemu ofercie prywatnego operatora pocztowego InPost S.A., każdy z będących usługobiorcami InPost S.A. Komorników sądowych może korzystać z modułu CSK w swojej aplikacji komorniczej. Użytkowanie modułu objęte jest wsparciem technicznym Currenda Sp. z o.o. i InPost S.A. Współpraca z InPost S.A. to generowanie "zbiorówek" i ich wysyłka bezpośrednio z poziomu aplikacji komorniczej, odbiór nadawanych z wykorzystaniem modułu CSK przesyłek przez Kuriera bezpośrednio z Twojej Kancelarii komorniczej oraz natychmiastowe otrzymywanie odpowiednio przypisanych EPO w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT.

Automatyzacja obsługi korespondencji

Automatyzacja obsługi korespondencji

Dzięki modułowi CSK możesz przyspieszyć i zoptymalizować nadawanie przesyłek w Twojej Kancelarii. Przesyłki generowane są szybciej, potwierdzenia obioru otrzymywane natychmiast - zastosowanie Currenda System Komunikacyjny w połączeniu z InPost S.A. przyspiesza realizację postępowań egzekucyjnych.

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Odbierając Elektroniczne Potwierdzenia Odbioru nie musisz oczekiwać na dostarczenie ZPO przez listonosza, nie ryzykujesz zniszczenia lub zagubienia dokumentu w aktach lub w trakcie realizacji przesyłki, nie musisz załączać zwrotnego potwierdzenia odbioru do akt, ani przenosić jego treści do aplikacji komorniczej.

Sprawna obsługa pocztowa

Sprawna obsługa pocztowa

Dostosowana do potrzeb Komorników sądowych, specjalna oferta InPost S.A. to korzystne ceny realizacji przesyłek, integracja usług z aplikacjami komorniczymi i odbiór listów w Twojej Kancelarii komorniczej oraz obsługa EPO.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Oszczędność czasu i pieniędzy

Przyspiesz obsługę korespondencji wychodzącej radykalnie zmniejszając jej pracochłonność. Oszczędzaj dzięki korzystnej ofercie InPost S.A. dedykowanej Komornikom sądowym i instalacji modułu Currenda System Komunikacyjny na dowolnej liczbie stanowisk.

Moduł PostgreSQL

Moduł PostgreSQL

Moduł PostgreSQL dla Komorników to dostosowana do potrzeb Kancelarii komorniczych obsługa baz danych w korzystnej cenie.

Czytaj więcej

Moduł Płace dla Komorników

Moduł Płace

Najpopularniejszy moduł w historii aplikacji komorniczych umożliwia łatwą obsługę wynagrodzeń Pracowników Kancelarii komorniczych.

Czytaj więcej

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów

Moduł ADD

Innowacyjne rozwiązanie umożlwiające przenoszenie zapisów z dokumentów w formie papierowej bezpośrednio do aplikacji komorniczych z wykorzystaniem skanera.

Czytaj więcej

Moduł MUSK

Moduł MUSK

Moduł, który łączy się z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego, aby informować Wierzycieli o tym, czy możesz przyjmować sprawy spoza rewiru.

Czytaj więcej

Moduł pl.ID

Moduł pl.ID

Moduł pobierający wszystkie niezbędne informacje o dłużniku na podstawie jego numeru PESEL, który następnie wpisuje je do Twojej aplikacji komorniczej

Czytaj więcej